..
..
GALERIA / GALLERY / GALERIE
..

Otwarcie warsztatów, prof. Kazimierz Ilski, Dziekan Wydziału Historycznego UAM

Uczestników Warsztatów wita prof. Marcin Hoffmann, Prodziekan Wydziału Chemii

dr Józef Bednarczyk (Poznań), prof Grzegorz Domański (Wrocław)

mgr Zdeněk Beneą (Praha), prof Grzegorz Domański (Wrocław), dr Jan Jílek (Pardubíce), 
mgr Joanna Markiewicz (Wrocław)

prof. Artur BŁażejewski (Wrocław), mgr Joanna Markiewicz (Wrocław)

dr Marcin Bohr (Wrocław)

mgr Mateusz Frankiewicz (Poznań), mgr Andrzej Smaruj (Biskupin), mgr Karol Jakubowski (Poznań)

dr Michał Grygiel (Kraków)

dr Jan Jílek (Pardubíce)

dr Maciej Karwowski (Wien)

dr Karolina Kot (ŁódĽ), prof. Michael Meyer (Berlin), dr Milena Teska (Poznań)

dr Michał Krueger (Poznań)

dr Andrzej Maciałowiaz (Warszawa)

prof. Michael Meyer

dr Octavian Munteanu (Kiąiniov)

prof. Przemysław Niedzielski (Poznań)

Mgr Björn Rauchfuß (Berlin), dr Vasile Iarmulschi (Berlin)

dr Milena Teska (Poznań)

mgr Marek Żółkiewski (Poznań), prof. Michael Meyer (Berlin), prof. Piotr Łuczkiewicz (Lublin)

Uczestnicy Warsztatów Ceramicznych
 
 

POWRÓT / BACK / ZURÜCK

of Prehistory ..
OPIEKA NAD STRONˇ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ