..
..
.. Promocja Księgi Jubileuszowej Viator per devia scientiae itinera 
dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Makiewicza

2 grudnia 2015, Collegium Historicum
ul. Umultowska 89D, Poznań


Prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz wraz z Małżonką

Przywitanie Jubilata przez Dziekana Wydziału Historycznego, prof. Kazimierza Ilskiego

Życzenia Jubilatowi składa Prezes Fundacji UAM, prof. Jacek Guliński

Życzenia od Kierownika Zakładu Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza, prof. Hanny Kócki-Krenz

Wręczenie Księgi Jubileuszowej przez Redakcję Naukową tomu

Koncert jazzowy dla Jubilata - Eugeniusz Effenberg

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Indywidualne życzenia składane Jubilatowi

Wręczenie autorom Księgi Jubileuszowej przez Redaktor tomu dr Milenę Teska

Lampka wina na zakończenie uroczystości
 
 

POWRÓT

of Prehistory ..
OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ