.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Nadchodzące konferencje i wydarzenia 
 
KALENDARIUM - ARCHEOLOGICZNY POZNAŃ
..
..
..
..

Archiwum
 
2018 .... Ogólnopolska Konferencja Petroarcheologiczna: KAMIEŃ - ŚRODOWISKO - CZŁOWIEK, Poznań, 15-16 listopada 2018

XXIV Festyn Archeologiczny "Od wymiany po stragany", Biskupin, 15-23 września 2018

Ogólnopolskie warsztaty poświęcone wierceniom udarowym (vibra-coring) w archeologii, 19-20 czerwca 2018 roku

Wystawa "Przenikanie. Wizualizacja śladów archeologicznych kaszubskiej osady Beka". Galeria Archaios, Instytut Archeologii UAM

Archeologia styków - przestrzeń i czas, międzynarodowa konferencja, Puszczykowo, 16-19 maja 2018

Wykład Prof. Danuty Minty-Tworzowskiej pt. "Zapomniane sny w paleolitycznym malarstwie jaskiniowym na nowo odkrywane". 13 kwietnia 2018 (piątek)

Wystawa "ARCHAIOS" w nowo otwartej galerii Instytutu Archeologii UAM, 18.01.18 - 20.03.18, ul. Umultowska 89D, hol lip.

Wykład prof. Pierre Tallet (Université Paris-Sorbonne) "The Harbour of King Khufu
on the Red Sea Shore". 17 stycznia 2018.

Wykład prof. Luc Gabolde (Centre National de la Recherche Scientifique) "The Heliotropic Orientation of the Temples of Karnak, Amarna, Heliopolis, and Tanis and Their Theological, Historical, and Chronological Consequences". 17 stycznia 2018.

.
2017 XIX Międzynarodowa Sesja Studentów Archeologii "Bogowie. Groby. Uczeni", 24-26 listopada 2017

Ogólnopolska konferencja "Dziedzictwo we współczesnym świecie", Poznań, 19-20 października 2017

Ceramika - główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum, III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne, Poznań, 27-29 września 2017

Konferencja "Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne", Łódź, 
14-16 września 2017

Jubileusz Pani prof. Hanny Kóčki-Krenz, 12 maja 2017

"Current Research on Assyrian Landscapes" - Working Meeting of Assyrian Landscapes Research Group. Collegium Historicum, Morasko Campus, 18-20 May 2017

Jubileusz 90-lecia istnienia Koła Naukowego Studentów Archeologii, 26 maja 2017

..
2016 Konferencja naukowa "Estetyka jako obszar badań archeologii - 15 lat później", 21-22. 11. 2016

20 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego za 2015 rok wybitnemu archeologowi litewskiemu, prof. dr. hab. Mykolasowi Michelbertasowi z Uniwersytetu Wileńskiego

W odpowiedzi na wniosek Rady Naukowej Instytutu Prahistorii Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydał 3 października 2016 roku zarządzenie (nr 18/2016/2017), którym przekształcił istniejący od 1982 roku Instytut Prahistorii w Instytut Archeologii

Inauguracja zajęć dla studentów I roku w Instytucie Prahistorii UAM, 3 października 2016

Promocja nowej serii wydawniczej HYPERBOREA, 11 maja 2016

Uroczyste pożegnanie Pani dr Barbary Stolpiak, 2 lutego 2016, dawna siedziba Collegium Historicum UAM

..
2015   Seminarium From Science to People. Studies on Iron Age in SW Iberian Peninsula. 16 grudnia

Wykład Funerary ritual, monuments, and group identities between the Bronze Age and Iron Age in SW Iberia. dr Dirk Brandherm (Queen’s University Belfast). 14 grudnia

Promocja Księgi Jubileuszowej Viator per devia scientiae itinera dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Makiewicza, Poznań, 2-5 grudnia 2015

Ceramika osadowa okresu przedrzymskiego w środkowoeuropejskim Barbaricum - nowe perspektywy badawcze, Międzynarodowe warsztaty archeologiczne, Poznań, 2-5 grudnia 2015

Wykład Prof. Iana Hoddera, wykładowcy Uniwersytetu Stanforda i Cambridge. "Human-thing entanglement: some new ideas, methods, applications", 13 listopada 2015

Konferencja naukowa "Sztuka jako odbicie wzoru kulturowego", 6-7 listopada 2015 roku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Uroczyste seminarium naukowe z okazji Jubileuszu Pani Prof. Dr hab. Dobrochny Jankowskiej, 8.10.2015

DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE ZIEM BOBOLICKIEJ I POLANOWSKIEJ: ROZPOZNANIE, POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY, sesja popularno-naukowa, Bobolice, 28 października 2015 r.

Czytanie kamienia - między teorią a praktyką, 12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM. 15-16 października 2015, Biskupin

YOU(R) ARCHAEOLOGY. PORTRAYING THE PAST. "Twoja" Archeologia. Przedstawianie przeszłości.

Dzień Archeologii - 22 lipca 2015

Międzynarodowa konferencja naukowa "Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkoweuropejskim w badanich interdyscyplinarnych". 10-12 czerwca 2015 r. 

Training school on Aerial Photographs and 3D Landscape Modelling (AP3LM), Poznań (Poland), 15-20 June 2015

Seminarium naukowe "Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości", 1 czerwca 2015 r.

Koncepcje kulturowe i kultury wykoncypowane. Możliwości interpretacji i granice systematyki znalezisk archeologicznych w środkowej i północnej Europie w epoce żelaza., Międzynarodowe sympozjum w stulecie ukazania się katalogu zabytków Ericha Blume, Puszczykowo

 
2014   LiDAR - innovative technology for archaeology 2, International Training School, Poznań
    ..
    Archeologia: pasja i praca studentów IP UAM; Program konferencji, 30 maja 2014, Poznań
    ..
    Patterns, Processes & Understanding: Historic Aerial Photographs for Landscape Studies, International Conference, 24-26 kwietnia 2014, Poznań-Będlewo
    ..
2013   Obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur 'wczesnobrazowych': III - 1 połowa II tysiaclecia BC”, 1-5 X 2013, Poznań - Obrzycko
    ..
2012   Konferencja: Metody geofizyczne w archeologii polskiej; Spotkanie II, Program
22-23 listopada 2012, Poznań
    ..
    Potential of satellite images and hyper/multi-spectral recording in archaeology, Summer School, 30 lipca - 4 sierpnia 2012, Poznań
    ..
    8. Międzynarodowy Kongres Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu (8ICAANE), http://www.8icaane.org/, 3 kwietnia - 4 maja 2012, Warszawa
    ..
2011   AARG-EARSel 2011, AMBITIONS AND REALITIES, Remote Sensing for Archaeology, Research and Conservation, International conference, 11-24 września 2011, Poznań
    ..
2009   Jubileuszowa Konferencja z okazji 90-lecia archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pt. "Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś"., 2-3 lipca 2009 r., Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku / Zdjęcia z konferencji
    ..
   
    ..
   
   

 

..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.