.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

ZAJĘCIA  FAKULTATYWNE W INSTYTUCIE PRAHISTORII UAM
W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016

SEMESTR LETNI

Lista ułożona alfabetycznie wg nazwisk dydaktyków

Dzień
 Godzina / sala
Nazwa zajęć
Dydaktyk
Liczba godzin
ECTS
Typ zajęć
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
    Etruskowie i ich kultura dr Ewa Bugaj
30
2
W
.
    Archeologia Niżu Polskiego. Problem identyfikacji źródeł litycznych dr hab. Piotr
Chachlikowski
30
2
W
.
.
    Archeologia a początki cywilizacji europejskiej prof. Janusz Czebreszuk
30
2
W
.
    Ideologia władzy królewskiej 
w starożytnym Egipcie
dr Andrzej Ćwiek
30
2
W
   
    Sztuka egipska dr Andrzej Ćwiek
30
2
W
 
.
    Elity społeczne egejskiej epoki brązu mgr Katarzyna
Dudlik
30
2
K
 
Dolne Nadodrze w młodszej epoce kamienia (5200-2000 p.n.e.). Najnowszy stan badań mgr Marcin Dziewanowski
30
K
    Barbarzyńcy epoki żelaza - zapomniane ludy starożytnej Europy dr hab. Maciej 
Kaczmarek
30
2
W
.
 
 
 
Historia i archeologia 
Okresu Amarneńskiego
mgr Maria 
Kloska
30
2
K
Indo-Europeans in the Ancient Near East Prof. Rafał Koliński
30
4
W
    Wytworzone w ogniu mgr Marta 
Krzyżanowska
15
1
K
 
    Symbolika sztuki pradziejowej prof. Danuta Minta-Tworzowska
30
2
W
.
    Archeologia eksperymentalna dr Katarzyna Pyżewicz
60
2
K/T
    Nie tylko o tekstyliach  mgr Andrzej 
Sikorski
30
2
K
 

..POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.