.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

ZAJĘCIA  FAKULTATYWNE W INSTYTUCIE PRAHISTORII UAM
W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017

SEMESTR ZIMOWY

Lista ułożona alfabetycznie wg nazwisk dydaktyków

Dzień
 Godzina / sala
Nazwa zajęć
Dydaktyk
Liczba godzin
ECTS
Typ zajęć
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
    Hieroglify dr Andrzej Ćwiek
30
2
W
   
    Pismo linearne B mgr Beata Kaczmarek
30
2
K
.
 
    Półwysep Iberyjski w epoce żelaza dr Michał Krueger
30
2
W
 
    Ręczny spektrometr XRF w archeologii dr Michał Krueger
30
2
L
   
    Arqueología e historia de Poznań dr Michał Krueger
30
4
W+C
 AMU-PIE + fakultet dla archeologów (w j. hiszpańskim)
    Demografia historyczna Europy dr Grażyna Liczbińska (Wydz. Biologii)
15
1
K
   
    Od Wisły ku Odrze? Rozwój zachodniej strefy kultury wielbarskiej mgr Mateusz Wawrzyniak
15
1
K
   
 
 
Metody teledetekcyjne w archeologii prof. Włodzimierz Rączkowski
30
2
K
   

..POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.