.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza 

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Michałowski

prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
prof. UAM dr hab. Artur Różański
mgr Andrzej Sikorski
dr Milena Teska
 
Zakład swymi zainteresowaniami obejmuje - w aspekcie terenowym - Pomorze Zchodnie i Środkowe oraz Wielkopolskę, natomiast w zakresie szerszych studiów analityczno-syntetyzujących - całą Polskę i kontynent europejski. Badania większości pracowników dotyczą okresu schyłku starożytności oraz wczesnego średniowiecza i średniowiecza. 

Ważnym rezultatem badań na Pomorzu stało się wszechstronne rozpoznanie osadnictwa dorzecza Parsęty i wyróżnienie tam nowej, dębczyńskiej grupy kultury wielbarskiej. 

Pracownicy Zakładu specjalizują się także w zakresie kultury prowincjonalno-rzymskiej oraz w problematyce Słowiańszczyzny. Główne zadania badawcze ostatnich lat to kwestie osadnictwa, gospodarki, obrzędowości, architektury i sztuki, budownictwa oraz kontaktów słowiańsko - germańskich. 

Szczególnie uwypuklany jest problem kontynuacji między starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce, a w ramach tego rozmaite szczegółowe badania, np. na ceramiką późnoantyczną. 

Jednym z wiodących programów badawczych Zakładu w ostatnim czasie są ponadto wszechstronne studia nad zespołem pałacowo-sakralnym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 
 


 

..

..

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.