.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej

Kierownik - prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko

prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski
dr hab. Marcin Ignaczak
prof. dr hab. Przemysław Makarowicz
dr Danuta Żurkiewicz

Witryna zakładu: http://zpp.amu.edu.pl
 
Badania terenowe Zakładu Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej obejmują głównie zwarty i wyodrębniony obszar Kujaw, traktowany jako terytorium o szczególnych walorach poznawczych 'diagnostycznie' dla szerszych studiów nad dziejami Niżu Polski. Dotyczą one rozległych chronologicznie procesów, od środkowej epoki kamienia po początki średniowiecza. 

Intencją wykonawców programu są wieloaspektowe - interdyscyplinarne oraz przekrojowe studia nad konkretnym społeczeństwem regionalnym, traktowane jako alternatywa metodyczno-metodologiczna wobec dominującej praktyki tzw. archeologii interregionalnej. Badania zaowocowały już szeregiem unikalnych odkryć i opracowań w sposób istotny modyfikujących prahistorię ziem Polski. Należy tu wymienić m.in. udokumentowanie kujawskiej enklawy naddunajskiej cywilizacji wczesnobrązowej, rekonstrukcję struktury szlaku bursztynowego, naświetlenie genezy różnych rodzajów wytwórczości profesjonalnej (bursztyniarstwo, szklarstwo, solowarstwo, rogowiarstwo) oraz rejestrację szeregu różnorakich miejsc sakralnych. 

Ostatnio główny ciężar badań koncentruje się na syntezie wczesnej epoki brązu, na reanalizie syntezy pradziejów Niżu Polski (w świetle mnogości nowo pozyskanych źródeł z tego obszaru), jak również na kompleksowych studiach nad pograniczem biokulturowym Wschodu i Zachodu Europy w pradziejach i starożytności, a w ramach tego m. in. na kontaktach społeczeństw strefy pontyjskiej ze społecznościami Niżu. 
 

..

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.