.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Zakład Teorii i Metod w Archeologii

Kierownik - prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
dr hab. Michał Pawleta
prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski
 
Zakład Teorii i Metod w Archeologii (jedyny o takim profilu na polskich uniwersytetach) specjalizuje się w różnorodnych zagadnieniach teoretycznych archeologii, obejmujących m.in. teorię kultury i społeczeństwa, metody wnioskowania i analizy oraz studia nad technikami stosowanymi w tej dyscyplinie - ostatnio głównie nieinwazyjnymi metodami badań wykopaliskowych. 

Prace badawcze prowadzone są z perspektywy historycznej oraz współczesnych nurtów  metodologicznych w humanistyce. 

Problemy szczegółowe realizowane przez Zakład dotyczą podstaw archeologii w zakresie seriacji i typologii, ich roli w przedstawianiu wyników badań, hipotez i teorii, a także współczesnej teorii źródła archeologicznego. W ostatnich latach prowadzone są m.in. studia nad osadnictwem pradziejowym w aspekcie rozważań nad przestrzenią i gospodarką, studia nad zdjęciami lotniczymi w archeologii wraz z uwzględnieniem ich roli we współczesnym konserwatorstwie, studia nad teorią społeczną w archeologii, symboliką i sztuką pradziejową, a także badania w zakresie archeozoologii i neolitu Bliskiego Wschodu. 
 

..

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.