mgrJolanta Walkiewicz

Jolanta Walkiewicz

Życiorys zawodowy:

1978-1982 studia dzienne magisterskie 4-letnie (specjalność bibliotekarstwo) na Wydziale Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM, zakończone dnia 10.09.1982 obroną pracy magisterskiej pt. Materiał informacyjny o repertuarze Teatru Wielkiego w Poznaniu w latach 1945-1980, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Nawrockiego.

Sierpień 1980 miesięczna praktyka zawodowa po II roku studiów w Bibliotece Katedry Archeologii (obecnie WYDZIAŁ Prahistorii) UAM.

Od września 1980 do marca 1981(włącznie) prace zlecone w Bibliotece Katedry Archeologii (obecnie WYDZIAŁ Prahistorii) UAM.

Od 09.04.1981 zatrudnienie w Bibliotece Katedry Archeologii (obecnie WYDZIAŁ Prahistorii) UAM na cały etat na stanowisku młodszego bibliotekarza na czas określony do dnia 08.03.1984, następnie na czas nieokreślony, od 01.01.1984 roku na stanowisku bibliotekarza, a od 01.07.1987 na stanowisku kustosza.

Od 1999 roku uczestnik szkoleń prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytecką w zakresie obsługi modułów katalogowania, udostępniania i gromadzenia programu bibliotecznego Horizon.
Od 1999 roku wdrażanie w Bibliotece Wydziału Prahistorii UAM systemu bibliotecznego Horizon (moduł katalogowanie- bieżące i retrospektywne), a od 2000 roku moduł udostępnianie.

Uczestnik lektoratów: 

1. Języka niemieckiego w Studium Języka Niemieckiego dla Pracowników,
2.  Języka angielskiego w Studium Języka Angielskiego dla Pracowników.

Publikacje:

1. Wykaz publikacji pracowników Wydziału Prahistorii UAM (1980-1985), w: Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 5, 1993, s. [189]-195.

2. Wykaz publikacji pracowników Wydziału Prahistorii UAM (1986-1990), w: Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 7, 1995, s. 352-359.

3. Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych na Wydziale Prahistorii UAM w latach 1991-1997 (sygnatury Biblioteki Wydziału Prahistorii UAM), w: Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 9, 1999, s. [263]-273.

4. Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych na Wydziale Prahistorii UAM w latach 1998-2002 (sygnatury Biblioteki Wydziału Prahistorii UAM), w: Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, 2004, s. [353]-366.

5. Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych na Wydziale Prahistorii UAM w latach 2003-2007 (sygnatury Biblioteki Wydziału Prahistorii UAM), w przygotowaniu.