Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Dzień Studenta I roku

30.09.2019 r.

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2019 r.
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

02.10.2019 r. – 02.02.2020 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

03 – 16.02.2020 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

17 – 23.02.2020 r.
II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

24.02 – 16.06.2020 r.
II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

10 – 14.04.2020 r.
II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

17 – 30.06.2020 r.
II semestr (letni)

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

01.07 – 31.08.2020 r
II semestr (letni)

Sesja egzaminacyjna

1 – 27.09.2020 r.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 są: 1 października 2019 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31.10.2019, 06.05.2020 (Dzień Sportu), dzień Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz 31.05.2020