Biuro Obsługi Wydziału

drAnna Skowronek

Kierownik

obsługa administracyjna Rady Dziekańskiej i Rady Naukowej Dyscypliny
koordynacja pracami administracyjnymi Biura Obsługi Wydziału
koordynowanie spraw pracowniczych wszystkich pracowników wydziału
obsługa systemów: USP, AXAPTA, USOS, POLON, PBN, Baza Wiedzy
koordynator EZD
archiwum Wydziałowe
parametryzacja Wydziału
koordynowanie strony wydziału
sprawozdawczość
koordynator Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców


mgrDominika Mroczek-Dąbrowska

obsługa administracyjna Rady Naukowej Dyscypliny i Rady Programowej
obsługa spraw dydaktycznych
obsługa sytemu USOS
obsługa kancelarii
bieżąca obsługa Biura Wydziału


mgrJoanna Jagodzińska

Foto

obsługa administracyjna Rady Naukowej Dyscypliny i Rady Programowej
obsługa administracyjna postępowań awansowych (doktorskie i habilitacyjne)
prowadzenie rejestru faktur, umów cywilnoprawnych
koordynowanie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi