Data wydarzenia:

Extra limites 43

Szanowni Państwo,

pierwsze spotkanie w ramach cyklu Extra limites odbyło się 9 maja 2014 roku w Poznaniu. Zainaugurował je wówczas prof. UWr dr hab. Artur Błażejewski z Instytutu Archeologii UWr. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po siedmiu latach przerwy Profesor zechciał powrócić do nas w roli prelegenta. W dniu 19 listopada, o godz. 11.00 w sali 2. 123 gmachu Collegium Historicum UAM, wygłosi wykład pt. „Od okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów w rejonie Głogowa – stare i nowe wykopaliska”. Spotkanie połączone będzie z prezentacją naszej książki „Extra limites. Continuatio", będącej owocem seminariów realizowanych w latach 2016-2018.

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

dr Milena Teska, WAUAM
dr Marcin Bohr, IAUWr