Data wydarzenia:

Seminarium Extra limites, spotkanie 48

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na 48. seminarium w ramach poznańsko-wrocławskiego cyklu Extra limites. W piątek, 13 maja o godzinie 11.00 w sali 202 Instytutu Archeologii UWr przy Szewskiej 48 będziemy mieli okazję spotkać się z dr. Józefem Bednarczykiem z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przybędzie z wykładem: "Wykrywacz metali w badaniach osadnictwa kultury przeworskiej na Kujawach". Cieszy nas, że spotkanie po części będzie miało charakter warsztatowy - Prelegent zaprezentuje do wglądu oryginalny materiał zabytkowy, pochodzący z wieloletnich badań. Serdecznie zapraszamy prosząc jednocześnie o udostępnienie tej informacji Państwa Pracownikom, Studentom, Współpracownikom, Sympatykom

dr Marcin Bohr, IAr UWr

dr Milena Teska, WA UAM.