Data wydarzenia: -

Spotkania naukowe ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR

Spotkania  naukowe  ZESPOŁU  BADAŃ  NAD  ZJAWISKIEM  MASOWEGO  DEPONOWANIA  DÓBR  w swoim  założeniu  miały  mieć  formułę  pozwalającą  na  kontakt  między  muzealnikami, przedstawicielami służb konserwatorskimi, archeologami związanym z badaniami kontraktowymi i akademikami.  Wszystkich  ich  łączy  zainteresowanie  tematyką  skarbów,  czasami  z  wyboru,  a czasami  z  przypadku.  Istotnym  elementem  naszych  spotkań  miała  być  również  możliwość obcowania  ze  znaleziskami.  Czas  pandemii  nie  sprzyjał  takim  spotkaniom.  Nadal  nie  wiemy,  czy czekają  nas  kolejne  fale,  kolejne  ograniczenia.  Mimo  to  chcielibyśmy  ponownie  dyskutować  na temat enigmatycznego fenomenu masowego deponowania dóbr. Dlatego zapraszamy Państwa na piąte spotkanie naszego zespołu.

Wspomnianą enigmatyczność najlepiej zilustruje znalezisko, na którym skupimy się podczas tego spotkania, skarb z ... Właśnie, skąd? Zespół znany z mediów jako „skarb z Miastka”, z którym wiąże się historia niczym z kryminałów Agathy Christie. Co ważniejsze, depozyt ten poddany został multidyscyplinarnym  badaniom.  Wyniki  tych  analiz  zaprezentuje  zespół  realizujący  projekt poświęcony  rzeczonemu  znalezisku.  Nie  zabraknie  też  informacji  na  temat  okoliczności  odkrycia i  iście  detektywistycznych  ustaleń,  które  naświetlą  najnowszą  historię  liczących  3  tysiące  lat artefaktów.

Nasze  spotkania  zazwyczaj  podzielone  są  na  dwie  części.  Anonsowany  „skarb  z  Miastka” wypełni drugą z nich. Pierwsza poświęcona będzie bardziej ogólnym rozważaniom na temat badań nad  pradziejową  metalurgią  i  informacji  naukowych,  które  dostarczają  właśnie  skarby.  Prelekcje wygłosi dr Kamil Nowak, który jest obecnie jednym z najbardziej cenionych specjalistów w zakresie archeologicznych badań nad metalurgią w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, zaliczonym przez ekspertów MEiN do grona wybitnych młodych naukowców.

Spotkania  Zespołu  każdorazowo  goszczone  są  przez  muzea  lub  uniwersytety.  Tym  razem spotkanie odbędzie się na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a  trud  pomocy  w  jego  organizacji  wzięli  na  siebie  prof.  dr  hab.  Maciej  Kaczmarek  i  dr  Grzegorz Szczurek, za co serdecznie dziękujemy.

Grupa inicjatywna: prof. dr hab. Wojciech Blajer, dr Marcin Maciejewski, dr Kamil Nowak

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program - informacje 18.10.2021 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Program - informacje(3.6 MB)