Data wydarzenia: -

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji: Kultura wielbarska - procesy przemian i kontakty zewnętrzne

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji: Kultura wielbarska -- procesy przemian i kontakty zewnętrzne

22-24 czerwca 2022r. Wydział Archeologii UAM w Poznaniu.

Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Poruszana problematyka dotyczyć będzie:

  • genezy i zaniku kultury wielbarskiej;
  • dynamicznego ujęcia przemian kulturowych zachodzących na jej obszarze;
  • rozwoju osadnictwa i jego archeologicznie uchwytnych przejawów;
  • transformacji w obrządku pogrzebowym;
  • podziałów regionalnych w obrębie kultury wielbarskiej;
  • zmian w zasiedleniu na terenach objętych osadnictwem kultury wielbarskiej i jej kontaktów z innymi populacjami i kulturami Europy Środkowej;
  • dalszego rozwoju strefy postwielbrskiej;
  • rozwoju kultur tzw. gockiego kręgu kulturowego -kultura czernichowska//Sântana de Mureș;
  • historycznych dziejów plemion gockich i gepidzkich

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program 7.06.2022 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Program(75.0 KB)