Koordynatorzy/pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich i wsparcia studentów z niepełnosprawnościami
Pełnomocnik Dziekana ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Danuta Żukiewicz - danuta.zurkiewicz@amu.edu.pl


Koordynator ds. praktyki studenckich
Koordynator ds. programu ERASMUS

dr Lidia Żuk - lidkazuk@amu.edu.pl


Koordynator ds. organizacji zajęć dydaktycznych
Koordynator ds. programu EPICUR

dr Paulina Suchowska-Ducke - paulina.suchowska-ducke@amu.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Uniwersytetu Otwartego UAM
Pełnomocnik Dziekana ds. Uniwersytetu Kolorowego UAM

dr Patrycja Filipowicz - patrycja.filipowicz@amu.edu.pl


Koordynator Dnia Kandydata; promocja Wydziału Archeologii UAM

dr Marta Krzyżanowska - marta.krzyzanowska@amu.edu.pl


Koordynator ds. e-learningu

dr hab. Marcin Danielewski UAM - marcin.danielewski@amu.edu.pl


Koordynator ds. promocji

dr Olga Antowska-Gorączniak - olgaag@amu.edu.pl