Władze wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Andrzej Michałowski

pokój 2.49, 2.90

dyżury:
środa, godz. 9.30-12.00
piątek, godz. 11.30-14.00

Telefon kontaktowy: 61 829 1427
Email: Andrzej.Michalowski@amu.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak

pokój 2.79

dyżury:
poniedziałek, godz. 11.00-12.00
czwartek, godz. 11.00-12.00

Telefon kontaktowy: 61 829 1416
Email: ignaczak@amu.edu.pl

Prodziekan ds. naukowych
prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki

pokój 2.87

dyżury:
poniedziałek, godz. 12.00-14.00

Telefon kontaktowy: 618 291 424
Email: jacek.wierzbicki@amu.edu.pl