Skład zarządu

Przewodniczący: Hanna  Kóčka -Krenz
Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Marciniak
Sekretarz: Marcin Ignaczak
Skarbnik: Jacek Ratajczak
Członkowie: Andrzej Michałowski, Artur Sobucki