Skład zarządu

Przewodniczący - Andrzej Michałowski

Wiceprzewodniczący - Janusz Czebreszuk

Sekretarz - Arkadiusz Marciniak

Skarbnik - Lucyna Leśniak

Członkowie - Jacek Kabaciński, Marcin Majewski