Informacje ogólne

Informacje ogólne

Znajdziesz tutaj najważniejsze informacje związane z godzinami pracy Biura Obsługi Studentów, biogramy pracowników, plany i programy zajęć, harmonogram roku akademickiego i wzory podań.