Wsparcie psychologiczne

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
 • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
 • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,
 • trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Na konsultację można umówić się telefonicznie pod numerem61 829 24 94, zgodnie z godzinami dyżuru:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 - 12:30
 • środy w godz. 10:30 - 15:00

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godzinyprzyjmowaniazapisówdoPoradniznajdująsięna

stronie: https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.

Zespół Poradni prowadzi także warsztatypsychoedukacyjnei rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie: Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego/Warsztaty

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Dom Studencki „Hanka”

Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14 i 16

61-714 Poznań

e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:

 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:

Mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791

ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113

60-780 Poznań

dr Julita Wojciechowska

e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl

konsultacje za pośrednictwem MS Teams

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Na Wydziale Archeologii powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego:

Dr Danuta Żurkiewicz
e-mail: danuta@amu.edu.pl
Telefon: (61) 828 -1418