Wsparcie psychologiczne

------------------------------------------------------------

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

------------------------------------------------------------

Poradnia oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

- trudności w relacjach z innymi,

- trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,

- trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,

- trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,

- trudności związane z wyznaczaniem sobie celów, radzeniu sobie w sytuacjach nowych

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Nie prowadzimy interwencji kryzysowej

Na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr:

61 829 24 94 lub 539 026 422

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30

- środy w godz. 10:30 – 14:30

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.


Prowadzimy również konsultacje w języku angielskim oraz ukraińskim i rosyjskim, szczegóły znajdziecie Państwo na stronach:

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Psychological-services-in-English.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Психологічна-допомога-українською-та-російською-мовами-Психологическая-помощь-на-русском-и-украинском-языка.aspx


Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie:        https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx


Uwaga! Prosimy pamiętać, że Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego nie działa w sposób interwencyjny.

W sytuacjach nagłych, potrzeby szybkiego wsparcia lub trudnych, kryzysowych sytuacji związanych ze stanem psychicznym funkcjonują instytucje i różne rodzaje pomocy, z których można wówczas skorzystać. Na stronie Poradni RiWP, w zakładce „Ośrodki interwencyjne” możecie znaleźć Państwo informacje i kontakt do takich miejsc.

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Pomoc-interwencyjna.aspx


Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Dom Studencki „Hanka”

al. Niepodległości 26, pok. 13, 14, 15 i 16

61-714 Poznań

e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:

  • efektywne uczenie się i studiowanie,
  • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
  • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
  • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
  • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • budowanie motywacji do studiowania,
  • rozwijanie kompetencji społecznych,
  • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:

Mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791

ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113

60-780 Poznań

dr Julita Wojciechowska

e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl

konsultacje za pośrednictwem MS Teams

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Na Wydziale Archeologii powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego:

Dr Danuta Żurkiewicz
e-mail: danuta@amu.edu.pl
Telefon: (61) 828 -1418