Rada Samorządu Studentów


Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii po raz pierwszy w historii została powołana do życia wraz z utworzeniem się Wydziału Archeologii w 2019 roku. Jej głównym założeniem jest reprezentowanie społeczności studenckiej Wydziału Archeologii UAM przed władzami uniwersyteckimi, innymi Radami Samorządu Studentów, a także przed innymi uczelniami. Równie istotnym zadaniem jest informowanie, opiniowanie oraz wszelka pomoc studencka. Dodatkowym celem Rady jest również organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych.

pokój: 1.54; ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań
e-mail: archeostudent@amu.edu.pl
strona na Facebooku: https://www.facebook.com/rss.warch

Skład RSSWArch:

Przewodniczący: Szymon Przecherka

Wiceprzewodniczący: Wiktor Andrzejuk

Wiceprzewodnicząca: Krystyna Mazur

Sekretarz: Mateusz Drewicz