Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego

03.10.2022 r.

Dzień Studenta I roku

04.10.2022 r. I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

01.10.2022 r. – 02.02.2023 r. I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2022 r. – 02.01.2023 r. I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

06-19.02.2023 r. I semestr (zimowy)

Przerwa międzysemestralna

20-26.02.2023 r. I semestr (zimowy)

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna

27.02 – 05.03.2023 r. II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

27.02 – 22.06.2023 r. II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

06-11.04.2023 r. II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

26.06 – 09.07 2023 r. II semestr (letni)

Wakacje letnie/ okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

10.07 – 31.08.2023 r. II semestr (letni)

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna

01-17.09.2023 r.

  • W roku akademickim 2022/2023 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 3 października 2022 r. (Inauguracja roku akademickiego), 4 października 2022 r. (Dzień Studenta I roku), 31 października 2022 r., 2 listopada 2022 r., 2 maja 2023 r., 10 maja 2023 r. (Dzień Sportu).
  • W dniu 28 maja 2023 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty

Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023Obowiązujący  Pobierz PDF Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (257.2 KB)