Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego

1 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

14 października 2020 r.
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

15.10. 2020 r. – 11.02.2020 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
I semestr (zimowy)

zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

12 – 28 lutego 2021 r.
II semestr (letni)

okres zajęć dydaktycznych

1 marca – 23 czerwca 2021 r.
II semestr (letni)

wakacje wiosenne

1 – 6 kwietnia 2021 r.
II semestr (letni)

letnia sesja egzaminacyjna

24 czerwca – 7 lipca 2021 r.
II semestr (letni)

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

8 lipca – 31 sierpnia 2021 r.
II semestr (letni)

sesja egzaminacyjna

1 – 26 września 2021 r.

Ponadto:

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow