Informacje o bibliotece

Godziny pracy Biblioteki Collegium Historicum

Poniedziałek – Piątek9:00 – 14:00

Sekcja Archeologii Biblioteki Collegium Historicum gromadzi zbiory zgodnie z jej profilem badawczo-dydaktycznym, a więc z zakresu archeologii Polski i Europy Środkowej oraz archeologii śródziemnomorskiej.

Historia biblioteki (uprzednio, do roku 2015, Biblioteki Instytutu Prahistorii, a później Sekcji Archeologii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM) sięga początków UAM, kiedy w ramach utworzonego w 1919 roku Uniwersytetu w Poznaniu Józef Kostrzewski doprowadził do powołania Instytutu Prehistorii. Zalążkiem jego biblioteki stały się książki z księgozbioru byłej niemieckiej Akademii Królewskiej w Poznaniu.

Obecnie księgozbiór liczy około 40.000 wol., w tym ponad 24.000 egzemplarzy druków zwartych oraz ponad 15.000 czasopism.

Zbiory pozyskiwane są przede wszystkim na drodze wymiany z 45 kontrahentami polskimi oraz partnerami z 28 państw europejskich oraz z USA i Australii. Są to instytuty archeologiczne na uniwersytetach, placówki narodowych akademii nauk oraz muzea. Przedmiotem wymiany są czasopisma i monografie wydawane przez Wydział Archeologii oraz autorstwa  pracowników Wydziału. Drogą wymiany biblioteka pozyskuje głównie czasopisma specjalistyczne.

Zbiory opracowywane są obecnie poprzez katalog komputerowy w systemie Horizon.

Z biblioteki korzystają pracownicy i studenci Wydziału Archeologii, a także pracownicy i studenci innych instytucji archeologicznych Poznania.

Odwiedź nas na Facebooku! - Komunikaty o nowościach, ogłoszenia, porady.