Informacje o bibliotece

Godziny pracy Biblioteki Collegium Historicum

Poniedziałek – Czwartek9:00 – 18:00
Piątek9:00 – 15:00

Szanowni Państwo,
w związku z opublikowanym 29 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku, biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.
Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają. Link do całości rozporządzenia

Sekcja Archeologii Biblioteki Collegium Historicum gromadzi zbiory zgodnie z jej profilem badawczo-dydaktycznym, a więc z zakresu archeologii Polski i Europy Środkowej oraz archeologii śródziemnomorskiej.

Historia biblioteki (uprzednio, do roku 2015, Biblioteki Instytutu Prahistorii, a później Sekcji Archeologii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM) sięga początków UAM, kiedy w ramach utworzonego w 1919 roku Uniwersytetu w Poznaniu Józef Kostrzewski doprowadził do powołania Instytutu Prehistorii. Zalążkiem jego biblioteki stały się książki z księgozbioru byłej niemieckiej Akademii Królewskiej w Poznaniu.

Obecnie księgozbiór liczy około 40.000 wol., w tym ponad 24.000 egzemplarzy druków zwartych oraz ponad 15.000 czasopism.

Zbiory pozyskiwane są przede wszystkim na drodze wymiany z 45 kontrahentami polskimi oraz partnerami z 28 państw europejskich oraz z USA i Australii. Są to instytuty archeologiczne na uniwersytetach, placówki narodowych akademii nauk oraz muzea. Przedmiotem wymiany są czasopisma i monografie wydawane przez Wydział Archeologii oraz autorstwa  pracowników Wydziału. Drogą wymiany biblioteka pozyskuje głównie czasopisma specjalistyczne.

Zbiory opracowywane są obecnie poprzez katalog komputerowy w systemie Horizon.

Z biblioteki korzystają pracownicy i studenci Wydziału Archeologii, a także pracownicy i studenci innych instytucji archeologicznych Poznania.

Odwiedź nas na Facebooku! - Komunikaty o nowościach, ogłoszenia, porady.