USOS / APD - pracownicy

Obowiązuje jedno wspólne hasło do następujących usług na UAM:

Wydziałowym koordynatorem systemu USOS jest Maciej Bether, pokój: 2.142, tel. 61 829 13 57, e-mail: maciej.bether@amu.edu.pl


Archiwum Prac Dyplomowych
Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD
  • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UAM (analogicznie jak do USOSweb),
  • proces archiwizacji pracy możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu pracy w Biurze Obsługi Studenta,
  • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
  • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy,
  • zatwierdzona recenzja pracy jest widoczna dla autora pracy,
  • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich,  bez wglądu do treści samej pracy,
  • dostęp do treści zarchiwizowanej pracy ma wyłącznie  autor, opiekun i recenzenci,
  • wszelkie nieścisłości związane z wykazem informacji o pracy widocznym w APD należy wyjaśniać w Biurze Obsługi Studenta,
  • nazwa pliku pdf z pracą nie może zawierać znaków diakrytycznych oraz kropek oprócz kropki oddzielającej nazwę pliku od rozszerzenia.
  • rozszerzenie pliku powinno być zapisane małymi literami - .pdf.