Pomoc materialna

Najważniejsze informacje

Możesz ubiegać się o przyznanie miejsca w każdym z 5 uniwersyteckich akademiku ze świetną lokalizacją.
Miejsce przyznawane jest na cały rok akademicki.

Dom Studencki Babilon

Koszt: 320-420 zł/ miesiąc

Dom studencki „BABILON” położony jest w bardzo cichej, zielonej okolicy. Od centrum Poznania dzieli go zaledwie jeden przystanek tramwajowy. Budynek w całości wyposażony jest w sieć internetową. Dostępne są pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w lodówkę i podstawowe meble. DS „BABILON” posiada pralnię, suszarnię, rowerownię, siłownię i pokoje nauki. Wspólne kuchnie przyczyniają sie do integracji studentów różnych narodowości.

Dom Studencki Jowita

Koszt: 415-595 zł/ miesiąc

Dom Studencki „Jowita” to akademik usytuowany w pobliżu Dworca Głównego PKP oraz dużego węzła komunikacji miejskiej. Dostępne są pokoje jedno- i dwuosobowe. Do dyspozycji mieszkańców pozostają także pralnia, suszarnia, rowerownia, siłownia oraz pokoje nauki. Dom Studencki „Jowita” posiada 3 pokoje 2-osobowe przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w sieć internetową. W Domu Studenckim Jowita znajduje się również siedziba Biura Parlamentu Samorządu Studentów.

Domy Studenckie Zbyszko i Jagienka

Koszt: 425-700 zł/ miesiąc

Domy Studenckie Zbyszko oraz Jagienka znajdują się w centrum Poznania. Są to nowoczesne kompleksy mieszkalne, mieszczące pokoje dwuosobowe oraz jednoosobowe (przystosowane również dla osób z niepełnosprawnością). Dodatkowym atutem tych akademików jest spokojna okolica oraz zielone otoczenie, oferujące przyjazny klimat spędzania czasu ze znajomymi czy nauki na świeżym powietrzu w czasie sesji.

Dom Studencki Hanka

Koszt: 600-800 zł/ miesiąc

Dom Studencki Hanka znajduje się w samym sercu Poznania przy al. Niepodległości 26. Jest jednym z najstarszych akademików w mieście. W wyremontowanej „Hance” znajduje się nowoczesna sala teatralna oraz sala wielofunkcyjna, przeznaczona do prób, konferencji i wykładów, wraz z zapleczem i eleganckim foyer. Na parterze mieści się między innymi restauracja stylizowana na bibliotekę. W budynku funkcjonować będzie również Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, nowoczesna siłownia, pomieszczenia rekreacyjno-sportowe oraz część administracyjna. Akademik „Hanka” w Poznaniu jest siedzibą teatru Maski.

Stypendium:

Niezbędne jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki  czyli od października do czerwca na podstawie  ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kwota stypendium jest ustalana w każdym roku akademickim

Stypendium może otrzymać do 10% studentów danego kierunku studiów, którzy
uzyskali wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,00.
O przyznanie stypendium możesz ubiegać się po ukończeniu I roku.
Studenci I roku, którzy są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych również mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.
Stypendium możesz uzyskiwać tylko na jednym kierunku.
Przyznawane jest na cały rok akademicki ( od października do czerwca) i wypłacane jest co miesiąc.


Każdy student może ubiegać się o przyznanie stypendium.
Pod uwagę brana jest sytuacja materialna studenta
Student, który stale zamieszkuje poza Poznaniem może ubiegać się o stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie ( np. stancji).
Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki ( od października do czerwca).
Minimalna stawka wysokości  stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego jest ustalana na każdy rok akademicki.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta.
O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.
Maksymalna stawka zapomogi ustalana na każdy rok akademicki.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej