drAndrzej Ćwiek

amu.academia.edu/AndrzejCwiek

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Specjalizacja w zakresie archeologii starożytnego Egiptu

  • Ideologia władzy królewskiej i jej odzwierciedlenie w architekturze i sztuce.
  • Królewskie zespoły grobowe Starego i Średniego Państwa oraz “świątynie milionów lat” Nowego Państwa w szerszym kontekście.
  • Architektura, rzeźba i dekoracja reliefowa świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.
  • Ikonografia królewska.
  • Paleografia znaków hieroglificznych.
  • Grobowce z czasów Średniego i Nowego Państwa w Tebach Zachodnich.

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA

2004 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ Archeologii, adiunkt
2001 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, doktorat w zakresie archeologii, praca doktorska pt. Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom. Studies in the Development, Scene Content and Iconography.
2001 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ Archeologii, wykładowca
2001 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, kurator galerii egipskiej
1994-1995 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, asystent
1994 Uniwersytet Warszawski, WYDZIAŁ Archeologii, magisterium z archeologii, praca magisterska pt. Małe piramidy schodkowe.

PUBLIKACJE

2013

Powstanie państwa faraonów (Emergence of the Pharaonic state), in: J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer (eds.), Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur (Institution of an 'early state' in the perspective of multiplicity and diversity of cultures), Poznań 2013, 137-149

2012

Gry planszowe w starożytnym Egipcie (Board games in ancient Egypt), in: A. Stempin (ed.), Magia gry – sztuka rywalizacji (Magic of game – art of competition) Poznań 2012, 121-124

2010

A. Ćwiek, P. Silska, Łęki Małe a Giza. Refleksja metodologiczna (Łęki Małe and Giza. Methodological thoughts), in: J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki (eds.), "Po owocach poznacie ich...". Funeralia lednickie, Spotkanie 12, Poznań 2010, 251-259

2009

The bzn-substance, in: J. Popielska, J. Iwaszczuk (eds.), Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists, Pułtusk 22-24 June 2009, Pułtusk, 2009 51-53.

Fate of Seth in the Temple of Hatshepsut, Etudes et Travaux 22, 2009, 37-60

2008

Religia starożytnego Egiptu (Ancient Egyptian religion), in: K. Pilarczyk, J. Drabina (eds.), Religie Starożytnego Bliskiego Wschodu (Religions of the ancient Near East), Kraków 2008, 27-110

History of the Third Dynasty. Another Update on the Kings and Monuments, in: H. Vymazalová, M. Bárta (eds.), Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (The Third Millennium B.C.), Prague, 87-103.

Ideology of nemes and khat at Deir el-Bahari, in: P. Kousoulis (ed.), Tenth International Congress of Egyptologists. Rhodes 22-29 May 2008. Abstracts of Papers, Rhodes 2008, 52.

A. Ćwiek, M. Sankiewicz, The Scene of ‘Going Round the Wall’ on the North Wall of
the Portico of the Birth, Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII. Reports 2006, 2008, 290-294.

2007

Red, Yellow, and Pink. Ideology of Skin Hues at Deir el-Bahari, Fontes Archeologici Posnanienses 43, 2007, 22-50.

Król Hatszepsut (King Hatshepsut), National Geographic (Polish edition), September 2007, 2-17.

2005

Śmierć i życie w starożytnym Egipcie [Death and life in ancient Egypt], Poznań 2005.

2003

Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom. Studies in the Development, Scene Content and Iconography, PhD Diss., University of Warsaw 2003.[www.academia.edu]

2001

Jak budowano egipskie piramidy? [How the Egyptian pyramids were built?], Poznań. 2001

2000

The stratigraphy of West Saqqara. Preliminary remarks, Polish Archaeology in the Mediterranean XI. Reports 1999, 2000, 109-117.

1998

Fayum in the Old Kingdom, Göttinger Miszellen 160, 1998, 17-22.

Date and Function of the So-called Minor Step Pyramids, Göttinger Miszellen 162, 1998, 39-52.

KONFERENCJE

2012

Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych, Poznań Archaeological Museum, April 13th -14th, 2012, paper: Faraonowie na pustyni. Sztuka naskalna okresu dynastycznego w Egipcie.

VIth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2012: Perspectives of Research, Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, July 5th-7th , 2012, paper: Red and Black World.

Even Sky is Not the Limit! Konferencja TEDx, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław, September 20th, 2012,  paper: Jak zarządzano budową piramid.

Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur, Polish Academy of Sciences, Poznań, 15-16 November 15th-16th, 2012, paper: Powstanie państwa faraonów.

2011

Polacy nad Nilem 2011, Institute of Archaeology, University of Warsaw, June 16th, 2011, paper: Tajemnica w świątyni Hatszepsut.

Annual Meeting of CIPEG/ICOM. Ethics of Collecting,Poznań Archaeological Museum, September 1st-4th, 2011 - conference organizator; paper: Ethics of Sharing.

2010

Ancient Egypt at Present. Experience and Experiment, University of Wales, Swansea, May 8th-10th, 2010, paper: Limestone Speaking. Experience and Experiment in the Field.

Abusir and Saqqara in the Year 2010, Charles University, Prague, 31 May 30th-June 4th, 2010, paper: Broken Edges. Magic of Stone at the Step Pyramid Complex at Saqqara.

Polacy nad Nilem 2010, Institute of Archaeology, University of Warsaw, June 14th-16th, 2010, paper: Upadek Senenmuta. Nowe odkrycia w Deir el-Bahari, (with M. Sankiewicz).

2009

Vth Central European Conference of Egyptologists, Akademia Humanistyczna,  Pułtusk, June 22nd-24th, 2009, paper: The Bzn-substance or How the Drill Works.

2008

Tenth International Congress of Egyptologists, Rhodes, May 22nd-29th, 2008, paper: Ideology of nemes and khat at Deir el-Bahari.

Polacy nad Nilem 2007/2008, Warsaw, Institute of Archaeology, University of Warsaw, June 23rd-24th, 2008, paper: Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari. Prace, studia i odkrycia sezonu 2007/2008.

2007

Chronology and Archaeology of Ancient Egypt. Late Fourth and Third Millennium BC. Prague, Institute of Egyptology, Charles University, June 11th-14th, 2007, paper: History of the Third Dynasty. Another Update on the Kings and Monuments.

2006

Polskie badania archeologiczne na świecie - Poznań Archaeological Museum, April 4th, 2006. Conference organizer, paper: Wykopaliska w świątyni Hatszepsut.

Fourth Central European Conference of Young Egyptologists, Budapest, August 31st -September 2nd, 2006, paper: Monument of Erasures.

Hatshepsut. Woman Pharaoh, JSSEA Annual Conference, Toronto University, November 4th-5th, 2006, paper: News from Deir el-Bahari.

2004

Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research - Warsaw, Institute of Archaeology, University of Warsaw, May 12th-14th, 2004, paper: The Peak of Power?.

The Old Kingdom Art and Archaeology - Prague, Institute of Egyptology, Charles University, May 31st - June 4th, 2004, paper: Mortuary Complex of Netjerykhet - a Re-evaluation.

2001

De Néferkare a Mentouhotep - Lyon, Université Lyon II, July 5th-7th, 2001, paper: Late Old Kingdom Necropolis at West Saqqara. Some Archaeological and Palaeographic Peculiarities.

Abusir and Saqqara in the year 2001 - Prague, Institute of Egyptology, Charles University, September 25th-27th, 2001, paper: Between the Temenos Wall and the Dry Moat. New Data on the Step Pyramid Complex.

1999

First Central European Conference of Young Egyptologists. Perspectives of Research, Warsaw, Institute of Archaeology, University of Warsaw, June 7th-9th, 1999.  Conference organizer, paper: Research on the Old Kingdom Royal Mortuary Complexes: Towards a Holistic Approach.
1995

VIIth International Congress of Egyptologists, Cambridge September 3rd-9th, 1995, paper: Gisr el-Mudir and the Early Royal Necropolis at Saqqara.

STYPENDIA

2006 Andrew W. Mellon Fellowship, Metropolitan Museum of Art, New York
1995-1996 Stypendium Egipskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Kair

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Wypromowani magistrowie w zakresie archeologii starożytnego Egiptu - 1 wypromowany
Wypromowani licencjaci w zakresie archeologii starożytnego Egiptu, Bliskiego Wschodu i archeologii klasycznej - 15 wypromowanych, 1 w trakcie

BADANIA TERENOWE

Cypr  
1991    Nea Paphos, student/archeolog

Egipt    
1993 Tell Atrib, student/archeolog
1995-1996 Saqqara, archeolog
1999-2000 Saqqara, archeolog
2000, 2010 Deir el-Bahari, archeolog
2005-2008 Deir el-Bahari, zastępca kierownika misji