drMarta Krzyżanowska

Marta Krzyżanowska

Przebieg kariery naukowej:

4.06.2013 magister archeologii, Instytut Prahistorii UAM, Poznań

17.09.2019 doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, Wydział Historyczny UAM

2015-2016 studia podyplomowe z Analityki Chemicznej, Wydział Chemii UAM

Stypendium Unii Europejskiej (program Erasmus), Wielka Brytania, University of Sheffield, 2012-2013

Kierownik i wykonawca w projektach grantowych:

· Kierownik w projekcie NCN : Szklane żetony z Okresu Wypływów Rzymskich. Analiza archeologiczno - archeometryczna szklanych pionków z Polski; nr rej.: 2016/21/N/HS3/00041; Nazwa konkursu: PRELUDIUM-11; lata realizacji: 2017-2020

· Wykonawca projekcie NCN: Dzieje zamknięte w glinie. Wskaźniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego lako źródło dla poznania zróżnicowania kulturowego  (UMO-2014/15/B/H53/02279)

Zainteresowania badawcze:

· Szklarstwo starożytne w szczególności szklarstwo rzymskie

· Archeologia okresu wpływów rzymskich

· Archeometria

· Archeologia eksperymentalna

Publikacje:

https://amu.academia.edu/MartaKrzy%C5%BCanowska

https://www.researchgate.net/profile/Marta-Krzyzanowska

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709392878c28a0473ad124/current