drPatrycja Filipowicz

Wykształcenie

2019 stopień doktora nauk humanistycznych. Wydział Archeologii  UAM. Rozprawa doktorska pt. The transformative character of imagery of South- Central Anatolian communities in the period 6500-5500 BC, promotor: prof. Arkadiusz Marciniak

2004 - 2009 stopień magistra archeologii w Instytucie Archeologii, UAM. Praca Recepcja matriarchatu i koncepcja żeńskiego bóstwa w archeologii i społeczeństwie, promotor: prof. Arkadiusz Marciniak

Zainteresowania badawcze

Archeologia neolitu Bliskiego Wschodu i Anatolii, religia, symbolika i sztuka pradziejowa, teoria i metody w archeologii, dziedzictwo archeologiczne, semiotyka, big data w archeologii, archeologia wspólnotowa i popularyzacja nauki

Wybrane projekty badawcze, stypendia i granty

2005-obecnie  Badania na neolitycznym stanowisku Światowego Dziedzictwa UNESCO Çatalhöyük, Turcja (kierownik projektu: prof. Arkadiusz Marciniak)

12.2019-2022 uczestnik Projektu CARE (Community Archaeological in Rural Environments)

03.-10.2019 uczestnik projektu Delivering Online Vocational Training in Archaeology (DOVTA)

02.- 10. 2018 uczestnik projektu NEARCH. New scenarios for a community-involved archaeology

2015-2018 uczestnik  projektu ALIGNED: Quality-centric Software and Data Engineering. Case study: Seshat: the Global History Databank

10. 2011-2015 uczestnik projektu Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation

09.2010-06.2011 Stypendium w Ośrodku Badań Cywilizacji Anatolijskich w Stambule (Junior Residential Fellowship at Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University in Istanbul). Temat badawczy: Multi-scalar transformations across the Late Neolithic and Early Chalcolithic periods in the South- West Anatolia

09.2009-.2010 uczestnik projektu Archaeology in Contemporary Europe: Proffessional Practices and Public Outreach, Archaeological Profession

15-22.01.2009 realizacja własnego projektu “Research on contemporary Goddess Movement in Glastonbury (Somerset, Wielka Brytania)”

Wybrane publikacje

Filipowicz P. (2022) Projekt CARE – społeczne wymiar i konsekwencje badań w Biadkach. W: Kajda K., Kobiałka D., Marciniak A., (red.)  Archeologia wspólnotowa- poznając przeszłość, nie zapominając o teraźniejszości. Kraków. Universitas, str. 97-116

Filipowicz, P. , Harabasz,K.,  Hordecki, J., Joka, K., Marciniak, A. (2021). Late Neolithic and post-Neolithic settlements and burial grounds in the TPC Area at Çatalhöyük. The research project of the archaeological team of Adam Mickiewicz University in Poznań. W: D. Żurkiewicz (red.) Treasures of time. Research of the Faculty of Archaeology of Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Archaeology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Bennison- Chapman, L., Filipowicz, P. Mickel, A.(2021) A Quarter-century of Community Engagement at Çatalhöyük. W: I.Hodder, Ch. Tsoraki (red.) Communities at Work: The making of Çatalhöyük. Çatalhöyük monograph series, Themes & Methods (Volume 15). British Institute at Ankara, str. 13-26.

Marciniak  A., Marciniak, J., Filipowicz, P., Harabasz, K., Hordecki, J. (2020). Engaging with the Çatalhöyük Database House at Çatalhöyük (HATCH) and Other Applications. Near Eastern Archaeology 83.3.str.176-181.

Filipowicz, P. Mickel, A. Bennison- Chapman, L., (2020) Ethnography, Engagement, Evaluations, and Endings The Achievements and Limitations of Community Outreach at Çatalhöyük. Near Eastern Archaeology 83.3. str. 182-190.

Marciniak, A., Filipowicz, P. Harabasz, K. (2019). The Late Neolithic at Çatalhöyük in TPC Area: An Overview. W: S. Steadman and G. McMahon (red.). The Archaeology of Anatolia: Recent Discoveries (2017-2018). Volume III. Cambridge Scholars Publishing. Str. 4-14

Marciniak, A., Filipowicz, P. (2018). ALIGNED Use Cases – Data and Software Engineering Challenges. W: K. Feeney, J. Davies, J. Welch, S. Hellmann, Ch. Dirschl, A. Koller, P. Francois,  A. Marciniak (red.). Engineering Agile Big-Data Systems. River Publishers Series in Software Engineering .

Filipowicz, P., Harabasz, K., Marciniak, A. (2018). Jak upadało miasto. Çatalhöyük w ostatnich stuleciach swego istnienia. Archeologia Żywa, 4 (70): str. 46-55.

Filipowicz, P. (2016). Semiotics in Action: Neolithic Imagery on the Move. W:.I. Milevski and T. E. Levy (red.). Framing Archaeology in the Near East: The Application of Social Theory to Fieldwork (New Directions in Anthropological Archaeology). Equinox, Sheffield.str.51-62.

Pełnione funkcje i uczestnictwo w organizacjach:

  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Archeologii do spraw Uniwersytetu Otwartego i Kolorowego - kadencja 2020-2024
  • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Archeologii UAM
  • Polska Akademia Umiejętności, Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich (PAU KAKŚ)
  • Członek Komisji Archeologicznej przy oddziale poznańskim Polskiej Akademii Nauk –kadencja 2023-2026.