drPaulina Suchowska-Ducke

Życiorys naukowy 

W latach 2000-2005 studiowałam archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyłam z wyróżnieniem broniąc pracę magisterską pt. "Kontrowersje z chronologią. Wybuch wulkanu na Therze, a stan debaty nad datowaniem początku późnego okresu epoki brązu w strefie egejskiej". Również studia doktoranckie odbyłam na Wydziale Prahistorii UAM.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w czerwcu 2010 roku na podstawie pracy: "Kontakty społeczności Europy Środkowej i strefy egejskiej w drugim tysiącleciu przed Chr. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej", która decyzją komisji egzaminacyjnej, została wyróżniona (promotor: Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, recenzenci: Prof. dr hab. Aleksander Kośko i Prof. dr hab. Johannes Müller).

W 2010 roku zostałam zatrudniona jako asystent muzealny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Od 2011 od 2012 roku pracowałam na Uniwersytecie w Aarhus w ramach stażu podoktorskiego w międzynarodowym projekcie Marie Curie Actions, 7PR Komisji Europejskiej ITN "Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe" (www.forging-identities.com). W Danii prowadziłam badania nad komunikacją międzykulturową w epoce brązu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji egejsko-środkowoeuropejskich, pod kierunkiem Prof. dr hab. Helle Vandkilde i Prof. dr hab. Kristiana Kristiansena. W 2013 roku współpracowałam z zespołem Centrum Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. Jestem członkiem projektu Archaeocopter and Archaeonautic (www.archaeocopter.de) oraz kierownikiem grantu "Światy w kontakcie. Wojownicy z późnej epoki brązu w Europie" finansowanego przez NCN  (2015/17/D/HS3/00249). Od grudnia 2015 roku pełnię funkcję kierownika studiów podyplomowych "Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym oraz Muzeologia Archeologiczna" prowadzonych przez WYDZIAŁ Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze

 • archeologia basenu Morza Śródziemnego, w szczególności strefy egejskiej w epoce brązu
 • kontakty międzykulturowe i komunikacja w Śródziemnomorzu
 • relacje społeczeństw strefy egejskiej i środkowoeuropejskiej w drugim tysiącleciu p.n.e.
 • "warriors on the move" na podstawie analizy rozprzestrzeniania się mieczy typu II w Europie kontynentalnej i w basenie Morza Śródziemnego
 • analiza sieciowa (Network Theory) w archeologii

Stypendia i granty

 • 2003 - Stypendium w Programie Erasmus na Uniwersytecie Kalmarskim w Szwecji
 • 2004/2005 - Stypendium w Programie Mobilności Studentów MOST na Uniwersytecie   Warszawskim
 • 2007 - Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii
 • 2007 - Stypendium Rządu Greckiego, realizowane na Uniwersytecie Arystotelesa w   Salonikach
 • 2008 - Grant w ramach Programu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme 2007-2013, realizowany w Muzeum Schloß Gottorf w Szlezwiku
 • 2013 - Grant badawczy w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI) w Berlinie
 • 2015 - Wizyta studyjna w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI) w Berlinie w ramach programu "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości"

Doświadczenie wykopaliskowe

 • 2001 - Konarzewo (osada z epoki żelaza)
 • 2002 - Biskupin (osada z okresu neolitu)
 • 2002 - Oborniki Wielkopolskie (osada z późnej epoki brązu)
 • 2003  Miechowice (osada z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu)
 • 2003 - Olandia, Szwecja (stanowisko wielokulturowe)
 • 2004 - Novae, Bułgaria (obóz wojskowy z okresu rzymskiego)
 • 2005-2006 - Bruszczewo (osada obronna z wczesnej epoki brązu)
 • 2011 - Borum Eshoej, Dania (kurhan z epoki brązu)
 • 2012 - Failaka, Kuwejt (miasto z epoki brązu)
 • 2013 - Tamtoc, Meksyk (przedkolumbijska metropolia)
 • 2014 - Dolina rzeki Anthemountas, Grecja (analiza sieci osadniczej w Grecji północnej)

Prowadzone zajęcia

 • Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej (ćw.)
 • Archeologia cywilizacji egejskiej (ćw.)
 • Epoka kamienia obszarów śródziemnomorskich (ćw.)
 • Kultury minojska i mykeńska oraz ich znaczenie dla cywilizacji europejskiej (w)
 • Trade and exchange in the Mediterranean Basin during Bronze Age (w)
 • Wielkopolska jako krajobraz kulturowy i jego ochrona (k)
 • Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie (w)
 • Sposoby i metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego: metody nieinwazyjne - metody geofizyczne (lab.)
 • Seminarium i proseminarium licencjackie

Wybrane publikacje

 • J. Czebreszuk, J. Müller, P. Suchowska 2007. Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, powiat Kościan, woj. wielkopolskie w sezonie 2005. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 8:137-148
 • P. Suchowska 2009. Kontrowersje z chronologią: wybuch wulkanu na wyspie Thera (Cyklady) a datowanie początku późnego okresu epoki brązu w strefie egejskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia XV:125-146
 • P. Suchowska 2009. Communication space of the Northern Pontic area as viewed by Aegeans. Baltic-Pontic Studies 14:156-175
 • J. Czebreszuk, P. Suchowska 2010. Die Kulturschicht am östlichen Spornrand/Warstwa kulturowa w centralnej części stanowiska. In: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 6.2:554-573
 • B. Ducke, P. Suchowska 2010. Two and Three-Dimensional Representations of the Bruszczewo Site Data Using GIS. In: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 6.2:822-833
 • J. Kneisel, B. Ducke, P. Suchowska 2010. Correlation of Old and New Excavation Plans. In: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 6.2:834-835
 • P. Suchowska-Ducke 2011. Przestrzeń komunikacyjna północnego Nadczarnomorza w oczach egejczyków. In: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (eds.) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym: szlaki Międzymorza w IV - I tys. przed Chr. Archeologia Bimaris - Dyskusje 4:167-180
 • P. Suchowska. 2012. Kontakty społeczności Europy Środkowej i strefy egejskiej w drugim tysiącleciu p.n.e. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej. Autoreferat. Folia Praehistorica Posnaniensia XVI:403-411
 • P. Suchowska-Ducke. 2012. Understanding Cross-cultural Communication in the European Bronze Age. In: H. Oniz, P. Militella (eds.) Proceedings of the 15th SOMA Symposium (Catania 2011), vol. I  Prehistory and Protohistory. BAR IS, w druku
 • B. Ducke, F. Hoejlund, J. Rose Andersen, P. Suchowska, S.A.H. Shehab. 2013. Image-based Reconstruction. Flexible and Low-cost 3D Recording of Architecture, Artefacts, Anything. In: R. Franken-Wendelstorf, E. Lindinger, J. Sieck (eds) Kultur und Informatik: Visual Worlds and Interactive Spaces, pp.147-157. Glückstadt
 • P. Suchowska-Ducke. 2015. Understanding Cross-cultural Communication in the European Bronze Age. In: H. Oniz, P. Militella (eds) Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March 2011. BAR IS 2695, pp. 11-19. Oxford
 • P. Suchowska-Ducke. 2015. The Dissemination of Naue II swords - a Case Study on Long-distance Mobility. In: P. Suchowska-Ducke, S. Reiter and H. Vandkilde (eds) Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. BAR IS 2772, pp. 257-265. Oxford
 • P. Suchowska-Ducke, S. Reiter and H. Vandkilde (eds) Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. BAR IS 2771 (vol. 1), BAR IS  2772 (vol. 2). Oxford
 • K. Kristiansen, P. Suchowska-Ducke. Connected Histories. The Dynamics of Late Bronze Age Interaction and Trade 1500-1100 BC. Proceedings of the Prehistoric Society 81:361-392
 • P. Suchowska-Ducke. The Mycenaean and Europe: Long-distance Networks and Cross-cultural Communiction In: O. Ch. Aslaksen (ed.) Local and Global. Perspectives on Mobility in the Eastern Mediterranean. Norwegian Institute at Athens Papers, w druku
 • M. Cwaliński, P. Suchowska-Ducke. Geomagnetic survey In: S. Andreou,  J. Czebreszuk, M. Pappa (eds) Anthemous Valley Archaeological Project. Preliminary Report