Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań, odc I Gniezno - Węzeł Czachurki, 2009-2010

W latach 2009-2010 WYDZIAŁ Prahistorii UAM działając w ramach Konsorcjum  z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polską Akademią Nauk, oddział w Poznaniu i we Wrocławiu przebadał 7 stanowisk archeologicznych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S5 Gniezno - Czachurki. W badaniach uczestniczyli pracownicy, doktoranci, studenci i absolwenci Wydziału. Zarejestrowano liczne ślady osadnictwa z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Wyniki badań opublikowano w "VIA Archaeologica Posnaniensis 6, Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej" pod redakcją prof. Danuty Minty-Tworzowskiej.