Data publikacji w serwisie:

Konkurs na Logo Stowarzyszenia Absolwentów Archeologii UAM

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Archeologii UAM ogłasza konkurs na logo Stowarzyszenia.

Regulamin

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy członek SAAUAM;
  2. Celem konkursu jest wyłonienie logo SAAUAM;
  3. Prace graficzne w wersji elektronicznej muszą wpłynąć na adres Stowarzyszenia do dnia 31 marca 2021 roku;
  4. Komisję konkursową stanowi Zarząd SAAUAM;
  5. Zwycięskie logo zostanie nagrodzone upominkiem;
  6. Zwycięzca konkursu przekaże Stowarzyszeniu nieodpłatnie prawa autorskie do zaprojektowanego znaku graficznego.