Data publikacji w serwisie:

Fotorelacja z wykładu Oleny Veremyczyk

W środę 8 czerwca odbył się wykład dr Oleny Veremeyczyk z Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Czernihowa na temat prowadzonych przez nią badań grodu wczesnośredniowiecznego w Lubeczy na Ukrainie. Obecni byli zarówno studenci i pracownicy z naszego Wydziału oraz goście zewnętrzni. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja pracowni jubilerskiej ze Wzgórza Zamkowego, w której zarejestrowano ślady przetwórstwa szkła łącznie z wyrobami - szklanymi bransoletami, ślady przetwórstwa metali w postaci kamiennych form odlewniczych oraz znaczącą serię naczyń ceramicznych. Dr Veremyczyk odbywa obecnie staż naukowy na Wydziale Archeologii.