Data publikacji w serwisie:

GALERIA - promocji książki pt. Mikroprzeszłość Badania specjalistyczne w archeologii

W dniu 1 kwietnia 2022 roku  na naszym Wydziale odbyła się promocja książki pt. Mikroprzeszłość Badania specjalistyczne w archeologii pod redakcją dr Aldony Kurzawskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i dr hab. Iwony Sobkowiak-Tabaki, prof. UAM z Wydziału Archeologii UAM.

(…) niniejsza książka jest doskonałą prezentacją nowoczesnych metod odtwarzających owe mikroświaty zamknięte w szczegółowych analizach specjalistycznych. Przybliżając je czytelnikowi, autorzy poszczególnych rozdziałów pokazują, gdzie jeszcze można szukać odpowiedzi na pytania – wydawałoby się – ich pozbawione, skazane niedawno jeszcze na ciszę milczenia owych niemych artefaktów. Prezentowana analiza Mikroprzeszłości przesuwa tym samym ową dalej linię między poznaniem a niemożnością coraz dalej w kierunku odsłaniania nowych przestrzeni dla wiedzy. Świat przeszłości wygląda spod obiektywów mikroskopów i soczewek spektrometrów, stojąc się coraz bardziej plastyczny i wyraźny (…)

fragment przedmowy

Z książką można zapoznać się pobierając ją za pośrednictwem linku:

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/26710/1/Mikroprzesz%c5%82o%c5%9b%c4%87%202021%20A.Kurzawska_I.Sobkowiak.pdf