Data publikacji w serwisie:

Otwarcie wystawy pod tytułem „prof. Jerzy Fogel (1942-2013) – badacz strażnik pamięci”

W dniu 4 kwietnia 2023 roku z okazji 10-lecia rocznicy śmierci prof. dr hab. Jerzego Fogla w Bibliotece Collegium Historicum odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem „prof. Jerzy Fogel (1942-2013) – badacz strażnik pamięci”.

Zebranych gości przywitał Dziekan Wydziału Archeologii UAM prof. dr hab. Andrzej Michałowski i Kierownik Biblioteki Collegium Historicum Agnieszka Wojciechowska.

Po krótkim wprowadzaniu zebrani goście mieli okazję zapoznać się z wystawą poświęconą głównemu bohaterowi spotkania, którą przygotowały Liliana Bether, Izabela Kotlarska, Lucyna Leśniak i Anna Skowronek. Wystawa składała się z trzech odsłon: - pierwsza część dotyczyła przedstawienia sylwetki prof. Fogla, na kolejną złożyło się 12 zdjęć, które przedstawiała Profesora jako ucznia, kierownika, badacza, nauczyciela i ojca; - ostatnia, mieszcząca się w czterech gablotach przedstawiała Profesora jako społecznika działającego na rzecz Kórnickiego Towarzystwa Naukowego, przebieg Jego kariery naukowej, warsztat pracy archeologa oraz najważniejsze prace opublikowane drukiem.

Następnie, przy kawie i herbacie uczniowie i współpracownicy podzielili się swymi wspomnieniami o prof. Jerzym Foglu. Cześć wspomnieniową prowadził Andrzej Sikorski. Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili Pani Irena Fogel, małżonka Profesor, syn Łukasz wraz z rodziną, pracownicy Biblioteki Kórnickiej wraz z Dyrektorem prof. dr hab. Tomaszem Jasińskim.