Data publikacji w serwisie:

Seminarium naukowe prof. Jana Żaka

W dniu 21 marca 2023 roku z okazji 100-lecia rocznicy urodzin prof. Jana Żaka, na Wydziale Archeologii UAM odbyło się seminarium naukowe pod tytułem „Nowoczesna archeologia Profesora Jana Żaka w teorii i praktyce”.

Zebranych gości przywitał Dziekan Wydziału Archeologii UAM prof. dr hab. Andrzej Michałowski.

Wykład otwarcia wygłosiła prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, która przybliżyła zebranym sylwetę Profesora i najważniejsze założenia badawcze.

Następnie, przy kawie i herbacie uczniowie i współpracownicy dzieli się swymi wspomnieniami o prof. Żaku.

Po seminarium naukowym zebrani goście przeszli na wystawę pt.: „Jan Żak (1923-1990) – migawki z życia” przygotowaną przez Lilianę Bether, Izabelę Kotlarską, Lucynę Leśniak i Annę Skowronek. Wystawa składała się z trzech odsłon, o których zebranym opowiedziała Lucyna Leśniak. Pierwsza część dotyczyła przedstawienia sylwetki prof. Żaka. Kolejna w 13 zdjęciach przedstawiała Profesora jako ucznia, kierownika, badacza i nauczyciela. Ostatnia pokazywała spuściznę naukową i dydaktyczną Profesora.