Data publikacji w serwisie:

XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – 1-2 czerwca 2024

Podczas tegorocznego Festiwalu nasz Wydział przygotował stoisko promocyjno-edukacyjno-warsztatowe. Nasi Studenci Julia Pasławska i Szymon Przecherka zdradzali tajniki pracy archeologa.
Przybyli goście mogli również wysłuchać wykładu dr hab. Iwony Sobkowiak-Tabaki, prof. UAM pod tytułem: Kulinarne ślady kultury. Studium archeometryczne.
Foto.: Anna Skowronek