Data publikacji w serwisie:

8 października 2023 roku zmarł w wieku 93 lat prof. dr hab. Jan Machnik

8 października 2023 roku zmarł w wieku 93 lat prof. dr hab. Jan Machnik, wybitny naukowiec, archeolog specjalizujący się w badaniach okresów neolitu i wczesnej epoki brązu oraz pradziejach Karpat.

W 1953 roku ukończył w Krakowie studia I stopnia. Pracę magisterską z historii kultury materialnej pt. „Wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Igołomii k. Krakowa w latach 1953–54”, napisaną pod kierunkiem prof. Witolda Hensla, obronił 28 czerwca 1955 roku na Uniwersytecie Poznańskim.

Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej w Krakowie. W 1976 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jan Machnik kierował kolejno Zakładem Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej w Krakowie, później Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Był wykładowcą Uniwersytetów Jagiellońskiego i Rzeszowskiego, był też prezesem Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadził prace archeologiczne w wielu krajach.

W osobie Profesora polska archeologia straciła wielkiego człowieka, wybitnego naukowca, wychowawcę licznych pokoleń archeologów i sprawnego organizatora nauki.