Data publikacji w serwisie:

Organizacja zajęć w semestrze „zimowym” roku akad. 2020/21

Szanowni Państwo,

Dydaktycy Wydziału Archeologii,

zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Archeologii UAM, chciałbym poinformować, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku archeologia w semestrze „zimowym” roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym.

Sposób prowadzenia zajęć będzie zgodny z wytycznymi władz rektorskich, co oznacza, że będą się one odbywały zgodnie z planem zajęć oraz w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Plan postaramy się rozesłać Państwu jak najszybciej (mam nadzieję, że w pierwszej połowie września). Dwa bloki zajęciowe dla obydwu specjalności I stopnia studiów – „Wprowadzenie do źródłoznawstwa, cz. I” oraz „Antropologia fizyczna” zostaną najprawdopodobniej przesunięte i odbędą się w kolejnym semestrze (te zajęcia ćwiczeniowe wymagają interakcji z prowadzącymi i wykorzystania materiału źródłowego w trakcie każdego ze spotkań).

W bieżącym semestrze w trybie „stacjonarnym” prowadzone będą tylko wybrane zajęcia specjalności Dziedzictwo Archeologiczne (II rok II stopnia studiów), które nie mogą zostać w pełni zrealizowane w trybie zdalnym.

Decyzja dotycząca takiego sposobu odbywania zajęć nie jest dla nas łatwa, ale pozwala zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa. Podejmując ją w takim zakresie i w tym momencie jesteśmy przekonani, iż ułatwi ona naszym Studentom planowanie najbliższej przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zamieszkania. Problem ten, w obecnej sytuacji winien być dla nas jednym z ważniejszych.

Liczymy, że w kolejnym semestrze będziemy mogli spotkać się w siedzibie naszego Wydziału.

Gdyby związane z tym kwestie wymagały dodatkowych wyjaśnień, proszę o kontakt.

Panująca sytuacja epidemiczna spowodowała także, iż w tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, rekrutację na specjalności: AOiA oraz APiS dla studentów I roku I stopnia studiów przeprowadzimy do dnia 15 września.

Z wyrazami szacunku

Marcin Ignaczak