Data publikacji w serwisie:

Czy Poznań jest miastem akademickim? - ostatnia Debata Akademicka

12 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy na ostatnią już, XXXVII Debatę Akademicką. Cykl zakończy się mocnym akcentem: w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, a także Prorektorka UEP ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Elżbieta Gołata i Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz porozmawiają o akademickości stolicy Wielkopolski. Debatę zatytułowaną “Czy Poznań jest miastem akademickim?” moderować będzie prof. Krzysztof Podemski. Debata będzie transmitowana na kanale You Tube UAM https://youtube.com/live/Sm1l_JeK5ng?feature=share

Uczestnicy zastanawiać się będą, co współcześnie oznacza pojęcie „akademickość miasta”? Czy Poznań jest w takim znaczeniu „miastem akademickim”? W jakich wymiarach i aspektach bardziej, w jakich mniej? Rozmowa dotyczyć będzie także wzajemnych oczekiwań; władz miasta wobec poznańskich uczelni oraz władz uczelni wobec władz miejskich. Rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak obie strony oceniają wzajemną współpracę.

Prof. Krzysztof Podemski we wprowadzeniu do dyskusji pisze: Poznań ma przeszło stuletnią tradycję akademicką. Przed II wojną światową istniały tu trzy uczelnie: Uniwersytet Poznański, Wyższa Szkoła Handlowa oraz Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Urządzeń. Podobnie jak i w innych polskich miastach na poznańskich uczelniach studiowało niewielu studentów. UP w międzywojniu (1919-39) ukończyło około 8,6 tys. absolwentów, PWSBMiU  (1919-39) 716 absolwentów, a WSH (1926, od 1938 Akademia Handlowej 1349 absolwentów. Po II wojnie światowej liczba uczelni, studentów i pracowników naukowych rosła, zwłaszcza po 1989 roku. Obecnie według danych portalu www.poznan.pl „W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta około 700 tys. osób”, z czego 635 tys. codziennie nocuje w Poznaniu. Oprócz 541 tys. osób wyliczonych przez oficjalną statystykę Głównego Urzędu Statystycznego, na tą zbiorowość „korzystających codziennie z przestrzeni miejskiej” składają się osoby dojeżdżające do Poznania do pracy, do szkół i na uczelnie, migranci i turyści. Wśród tych 700 tys.  znajduje się także 102 tys. studiujących na 24 uczelniach. Oznacza to, że co siódmy stały lub tymczasowy mieszkaniec Poznania jest studentem.  

Nie ulega zatem wątpliwości, że w sensie instytucjonalnym oraz statystyczno-demograficznym Poznań jest „miastem akademickim”. Ale czy jest nim także w sensie kulturowym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i politycznym? O tym chcielibyśmy porozmawiać podczas ostatniej, XXXVII Debaty Akademickiej UAM/UEP. Nadzwyczajnej, bo jej uczestnikami tym razem będą przedstawiciele władz obu uczelni: UAM i UEP oraz władz miasta.  

Na stronach obu uczelni znaleźć można informację o „współpracy z otoczeniem społecznym”, a na stronach UMP o „strategii akademickiej i naukowej Miasta Poznania”. W naszej debacie chcemy jednak odejść od tych formalnych deklaracji wzajemnej współpracy i skoncentrować się na opiniach i postawach naszych panelistów podejmujących na co dzień ważne decyzje. Chcemy też porozmawiać o procesach, które zachodzą w naszym mieście i w naszym akademickim środowisku. Z jednej strony w ścisłym centrum miasta pojawiło się wiele nowej dobrej akademickiej architektury (UAM, UEP, UM), z drugiej wiele wydziałów UAM z centrum przeniosło się na rubieże. Mamy w mieście tysiące studentów, ale za to zniknęły z miejskiej przestrzeni studenckie kluby, teatry, kabarety, bo nie ma już tzw. „kultury studenckiej”. Pierwsza po odrodzeniu samorządu Rada Miasta Poznania była zdominowana przez środowiska akademickie, w następnych radach akademicy pojawiali się wyjątkowo.  

Zapraszamy 12 czerwca na godz. 17:00 do Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.