Data publikacji w serwisie:

Kolejne odkrycia w ramach współpracy polsko-ukraińskiej. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kurhanowym w Volitsy (Wolicy) – zachodnia Ukraina

Od 2009 roku na terytorium zachodniej Ukrainy swoje badania prowadzi Ekspedycja Górnodniestrzańska pod kierownictwem prof. Przemysława Makarowicza oraz dra Vitalija Rud’a i dra Jana Romaniszyna. Są one realizowane dzięki współpracy pomiędzy Wydziałem Archeologii UAM, Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie oraz Katedrą Archeologii i Etnologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Vasyla Stefanyka w Ivano-Frankivsku. Od kilkunastu lat, w ramach kilku projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, zbadano w sposób nieinwazyjny i wykopaliskowy, kilkanaście cmentarzysk ze wczesnej i środkowej epoki brązu w dorzeczu górnego Dniestru. Rezultatem prac są monografie oraz liczne artykuły w prestiżowych periodykach o zasięgu światowym. Najnowszym owocem działań kooperacji polsko-ukraińskiej są rezultaty prac wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Volitsy, obw. tarnopolski. Badania zrealizowano w ramach grantu NCN „Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe III i II tysiąclecia przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych” (nr 2018/31/B/HS3/01326).

Stanowisko w Wolicy jest istotne dla polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Jeszcze przed II wojną światową miały tam miejsce badania naukowców z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W wyniku prac przeprowadzonych w maju i czerwcu ubiegłego roku rozpoznano wykopaliskowo cztery kurhany spośród 28 zadokumentowanych podczas badań powierzchniowych. Ich rezultaty są obecnie przedmiotem multidyscyplinarnego opracowania. Z punktu widzenia realizowanego projektu najciekawszy okazał się kurhan 13, związany w zapisie archeologicznym z kulturą ceramiki sznurowej. W jamie grobowej umiejscowionej w centralnym sektorze kurhanu natrafiono na szczątki zmarłego leżącego na prawym boku. W jego otoczeniu odkryto dary grobowe na które składały się: topór kamienny, naczynie, grociki krzemienne, a także narzędzia wiórowe i odłupkowe. Na rok 2022 planowana była kolejna wspólna ekspedycja archeologów z Ukrainy i Polski. Z powodu agresji rosyjskiej plany te trzeba zmodyfikować, jednakże członkowie ekspedycji są przekonani, że dobro zwycięży i w przyszłości uda się jeszcze zrealizować badania w ramach polsko-ukraińskiej współpracy i przyjaźni na terytorium wolnej i niepodległej Ukrainy.