Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa „Archeologia Calisiensis - z dziejów Wielkopolski Południowo - Wschodniej"

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stacja Archeologiczna w Kaliszu Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu Urząd Miasta Kalisza zapraszają na konferencję naukową „Archeologia Calisiensis - z dziejów Wielkopolski Południowo - Wschodniej" (Kalisz, 9 - 10 czerwca 2022 r.) pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej oraz Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.