Data publikacji w serwisie:

Konferencja pt. Wpływy obce jako czynnik powstawania i funkcjonowania organizacji państwowych w Europie Środkowej w IX-XI wieku

22–23 września odbędzie się konferencja pt. „Wpływy obce jako czynnik powstawania i funkcjonowania państw w Europie Środkowej w IX- XI wieku”. W ramach spotkania zostanie podjęta problematyka funkcjonowania społeczności zamieszkujących teren Europy Środkowej oraz znaczenia obcych wpływów kulturowych w powstawaniu wczesnych państw środkowoeuropejskich. Punktem wyjścia do rozważań będzie próba spojrzenia na obce wpływy w Czechach, Rusi, Wielkich Morawach, Węgrzech oraz na Połabiu. Osobna część dyskusji zostanie poświęcona na przeanalizowanie tytułowej problematyki, ale w odniesieniu do ziem polskich w IX-XI wieku. Interesować nas będzie problematyka źródeł dokumentujących te aspekty (archeologicznych, historycznych, językowych), charakterystyka - zarówno ogólna, jak też szczegółowa pod względem kulturowym - poszczególnych obszarów Europy Środkowej, podziały wewnętrzne i regionalne uwarunkowania wpływające na przyswajanie lub odrzucanie obcych wpływów kulturowych.

Konferencję organizują: Wydział Archeologii i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miejscem obrad będzie Zespół Pałacowo-Parkowy UAM w Gułtowach (Park im. A Bnińskiego 1, Gułtowy, 62-025 Kostrzyn).

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)

prof. dr hab. Andrzej Michałowski (Wydział Archeologii UAM)

prof. UAM dr hab. Marcin Danielewski (Wydział Archeologii UAM)

prof. UAM dr hab. Marzena Matla (Wydział Historii UAM)

dr Milena Teska (Wydział Archeologii UAM)

dr Robert Tomczak (Wydział Historii UAM)

mgr Jacek Wrzesiński

Program konferencji