Data publikacji w serwisie:

Młodzi naukowcy z UAM otrzymają stypendia MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium. Miesięczna wysokość stypendiów to 5.390 zł. Wśród nich znaleźli się badacze z UAM.

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Stypendyści z UAM

dr Jakub Adam Niebieszczański - Wydział Archeologii

dr Anna Dyrdał - Wydział Fizyki

dr Kamil Kaźmierski - Wydział Anglistyki

dr Michał AntoszczakWydział Chemii

dr Katarzyna Burzyńska - Wydział Anglistyki

dr Rafał Jończyk - Wydział Anglistyki

dr Dawid RogaczWydział Filozoficzny

dr Katarzyna Małgorzata Bronk-Bacon  - Wydział Anglistyki

dr Jakub Nowosad - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Piotr Andrzej Kuligowski - Wydział Historyczny

https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego