Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego za rok 2019

10 listopada na Wydziale Archeologii UAM Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego za rok 2019 odebrał prof. Michael Meyer.

Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia badawcze (publikacje naukowe), bądź szczególnie istotne odkrycia w toku wykopalisk, a także za całokształt twórczości naukowej wyróżniającej się zakresem i skalą.

Nagrodę przyznaje dziewięcioosobowe Jury Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego, składające się między innymi z Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Dziekana Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.