Data publikacji w serwisie:

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Ustalono organizację roku akademickiego 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2020/2021:

1 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego

14 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

I semestr (zimowy)

 

15 października 2020 r. – 11 lutego 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

wakacje zimowe

12 – 28 lutego 2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

 

1 marca – 23 czerwca 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

1 – 6 kwietnia 2021 r.

wakacje wiosenne

24 czerwca – 7 lipca 2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna

8 lipca – 31 sierpnia 2021 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 26 września 2021 r.

sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow