Data publikacji w serwisie:

Organizacja zajęć w semestrze „zimowym” roku akad. 2020/21

Szanowni Państwo,
Studenci Wydziału Archeologii
Zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" i decyzją władz dziekańskich Wydziału Archeologii UAM, chciałbym poinformować, iż zajęcia dydaktyczne na kierunku archeologia w semestrze „zimowym" roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym.
Sposób prowadzenia zajęć będzie zgodny z wytycznymi władz rektorskich, co oznacza, że będą się one odbywały zgodnie z planem zajęć oraz w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Plan postaramy się rozesłać Państwu jak najszybciej.
W nieco innym rybie realizowane będą zajęcia dla specjalności "Dziedzictwo archeologiczne", bowiem część z nich wymaga bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi. Szczegóły dotyczące tych zajęć przekażę niebawem.
Decyzja dotycząca takiego sposobu odbywania zajęć nie jest dla nas łatwa, ale pozwala zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa. Podejmując ją w takim zakresie i w tym momencie jesteśmy przekonani, iż ułatwi ona Państwu planowanie najbliższej przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zamieszkania.
Liczymy, że w kolejnym semestrze będziemy mogli spotkać się w siedzibie naszego Wydziału.