Data publikacji w serwisie:

Promocja książki „Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie"

W imieniu Redaktorów publikacji oraz serii wydawniczej serdecznie zapraszamy na promocję książki „Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie".

Książka jest efektem opracowania i analiz materiałów pozyskanych przede wszystkim w trakcie badań grzybowskiego
grobu w latach 2018-2020. Redaktorzy i autorzy publikacji podczas promocji przedstawią tematykę badań i materiały poddane analizie. Publikacja ukazuje się jako kolejny XV tom w prestiżowej serii „Origines Polonorum" prezentującej wyniki badań najważniejszych ośrodków grodowych państwa Piastów. Program wydawniczy Origines Polonorum realizuje Instytut Archeologii i Etnologii PAN w ramach grantu przyznanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Dodatkowo zaprezentowana zostanie także anglojęzyczna publikacja „The stronghold in Grzybowo in the context of interdisciplinary research into the functions of early medieval strongholds from the 10th and 11th  centuries" autorstwa Marcina Danielewskiego, a poświecona interpretacjom archeologiczno-historycznvm na podstawie badań grodu.

Publikacje są efektem projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Danielewskiego z Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu. Projekt realizowany był na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Zapraszamy do Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie w dniu 9 czerwca br. na godzinę 12.oo

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6 czerwca 2022r. (mail: jaled@wp.pl lub tel.: 504 536 773)