Data publikacji w serwisie:

Wybory do Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii i Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Obwieszczamy wybory do Rad Samorządów Studentów!

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów odpowiada za prowadzenie działalności Samorządu Studentów w ramach Wydziału, w szczególności za ochronę praw studenta, działalność kulturalną oraz socjalno-bytową.  Turnieje ping-ponga, integracje wydziałowe, otrzęsiny czy pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem na wydziale to domena RSSów!

W każdej radzie jest 10 miejsc do obsadzenia – być może jedno czeka na Ciebie! Aby dołączyć do RSSu należy przesłać odpowiednie dokumenty  wraz ze zdjęciem i krótkim opisem na media społecznościowe do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM na adres e-mail kw.ssuam@amu.edu.pl od dnia 5 grudnia do 12 grudnia 2023 r. do godziny 22:00, a następnie uzyskać wystarczającą liczbę głosów podczas wyborów, które odbędą się w dniach od 20 grudnia od 10:00 do 21 grudnia do 22:00 w systemie USOSWeb.  Kampania wyborcza trwać będzie od 12 grudnia do 9 grudnia.

W załączniku nr 1 należy uzupełnić swoje dane oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Pamiętajcie, że adres korespondencyjny to nie adres mailowy.  Załączniki nr 2a, 2b i 2c stanowią listy poparcia przypisane do konkretnych wydziałów, zależne od liczby studentów na wydziałach. Poparcia może udzielić jedynie student_ka danego wydziału! Studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) mogą kandydować na wydziałach, na których realizują kierunek wiodący.

Poniżej znajdują się wzory poprawnie wypełnionych dokumentów. Do zgłoszenia należy dołączyć swoje zdjęcie oraz zwięzły opis na media społecznościowe, które zostaną wykorzystane podczas kampanii wyborczej. Zgłoszenia należy składać do 23 X 2022 do godziny 22:00 – zgłoszenia niekompletne będą cofane do poprawy. Poprawione wnioski można wysyłać do 5 XII 2023 do godziny 23:59.
Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 1 (dane i oświadczenie)

Poniżej znajduje się obwieszczenie Komisji Wyborczej, informacje o wyborach w uchwale nr 1, załącznik 1 z danymi kandydata_tki
Obwieszczenie Informacje o wyborach