Data publikacji w serwisie:

Zmarł Adriaan von Müller

W wieku 93 lat 28 listopada bieżącego roku zmarł w Berlinie Adriaan von Müller, wybitny archeolog i muzealnik. W latach 1967 do 1990 sprawował funkcję dyrektora Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie Zachodnim. Pełnił on także istotne funkcję konserwatorskie. Jako berliński Landesarchäologe kierował ważnymi wykopaliskami archeologicznymi, z w efekcie których powstały liczne rozprawy naukowe i książki o berlińskiej archeologii. Rozprawy te są szeroko cytowane do dziś. Adriaan von Müller był inicjatorem powstania i założycielem wioski muzealnej w Düppel, która przez długie lata wyznaczała wysokie standardy w archeologii eksperymentalnej.

Był ogromnym przyjacielem polskiej archeologii i archeologów. W efekcie kontaktów, jakie starał się nawiązywać z polskimi badaczami, w tych trudnych czasach „żelaznej kurtyny” odbyło się w Berlinie Zachodnim kilka wystaw zorganizowanych przez niego we współpracy z polskimi instytucjami archeologicznymi.

Cześć Jego pamięci!