Data publikacji w serwisie:

Zmarł archeolog dr Andrzej Bokiniec

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci

dr. Andrzeja Bokińca

wybitnego archeologa, specjalisty od schyłku epoki kamieni i początków epoki brązu,
znakomitego kolegi, człowieka życzliwego i skromnego,
obdarzonego nietuzinkowym poczuciem humoru.

W imieniu całej społeczności Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu chcemy wyrazić nasz głęboki ból i składamy najgłębsze wyrazy współczucia

w imieniu Wydziału Archeologii UAM
dziekan
prof. dr hab. Andrzej Michałowski